Fakturering 2018

Från och med januari 2018 kan du som är medlem varje månad
använda samma betalningsreferens för din gymavgift!