We are getting bigger!

Om en dryg månad börjar förstoringen av Trainium!
Mera utrymme och ny gymutrustning påkommande inom kort!
Följ med!