Receptionens öppethållning fr.o.m. 31.8.2020

Från och med måndag 31.8.2020 ändrar Trainium receptionens
öppethållningstider. Öppethållningstiderna hittas här.

Kunder med kort kan träna alla dagar kl. 5:05-22:55.