Receptionens öppethållning fr.o.m. september 2019

Från och med måndag 2.9.2019 ändrar Trainium receptionens
öppethållningstider. Öppethållningstiderna hittas här.

Kunder med kort kan träna alla dagar kl. 5:05-22:55.