Receptionens öppethållning under sommaren

Från och med måndag 24.6.2019 ändrar Trainium receptionens
öppethållningstider. Öppethållningstiderna hittas här.

Kunder med kort kan träna alla dagar kl. 5:05-22:55.