Priser

 Medlemskap/KortPris
Medlemskort (bindningstid 3 månader) 48 €/månad
- Studerande, pensionärer och arbetslösa 39 €/månad
- Sjömansmedlemskap 35 €/månad
Månadskort (utan bindningstid) 57 €
- Studerande, pensionärer och arbetslösa 49 €
10-gångers kort (i kraft 6 månader) 75 €
- Studerande, pensionärer och arbetslösa 60 €
1 vecka 25 €
2 veckor 35 €
 Engångsbesök 10 € 
 - Studerande, pensionärer och arbetslösa   8 €
 Trainium-kortavgift 10 €
I alla priser ingår både gym och gruppträning!
PT-tjänsterPris
Personligt träningsprogram
- Första diskussionsträff, 60 min.
- Träningsupplägg
- Genomgång av program, 90 min.
135€
Träningsprogram + genomgång, 90 min. + 4 träningsträffar á la 60 min. 335 €
Träning med PT, 60 min.   60 €
Träningspass planerat av PT, 60 min.   80 €
Kostdagboksanalys + uppföljning 100 €
Test + uppföljning   70 €
Parträning
 - Träningsprogram
 - Träningsprogram + genomgång, 90 min. + 4 träningsträffar á la 60 min.
 - Träning med PT, 60 min.
 - Träningspass planerat av PT, 60 min.

210 €
490 €
  80 €
 100 €
PT-small group, 3 - 4 pers
Träningspass planerat av PT 60 min.

110 €

Kontakta Team Trainium för mera information!