Personlig träning

Team Trainium omfattar tre licensierade personliga tränare som gärna hjälper och stöder dig med din träning, kost och övriga livsstilsval. Tränar du för prestation, hälsa, utseende eller mest bara för att det är roligt? Oberoende hur dina mål ser ut är progression och utveckling ofta viktigt för motivationen. För att göra framsteg krävs ett välplanerat upplägg; har du inte kunskap, intresse eller ork att göra det själv, be oss om hjälp!

Trainiums PT:n hjälper dig bl.a. genom att:

  • Få dig att komma i gång med motion och olika former av träning.
  • Planera ett personligt träningsupplägg som baserar sig på just dig och dina förutsättningar och målsättningar.
  • Ge personlig rådgivning genom alla faser i utvecklingen.
  • Hjälpa och stöda med att pussla in träningen i vardagen.
  • Ge kosttips.
  • Förtydliga sambandet mellan hälsa, motions- och kostvanor, träning, mål och prestation.
  • Fungera som en källa för inspiration och motivation till träning och hälsa.

Förutom personlig träning åt enskilda individer erbjuder vi också PT-tjänster som parträning eller PT-small groups. I en PT-small group ingår 3-4 personer, åt vilka en av Team Trainiums PT:n planerar gemensamma träningspass. Se alla våra paketalternativ under priser och kontakta oss för mera information.